Massøruddannelse i Jylland & Fyn


Tag en professionel massøruddannelse på Horsens Sundhedsakademi, skole for massøruddannelse, sundhed og forebyggelse.

  • Skolestart: 10. januar 2018 kl. 17 - 21
  • Kursusdag: onsdage første 8 uger derefter torsdage ulige uger (aftenhold)
  • Pris: 13.500 kr.
  • Timer: 140

Hvad tilbyder Horsens Sundhedsakademi?

På Horsens SundhedsAkademi er vores grunduddannelse Fysiurgisk massør. Her lærer du det helt elementære, at massere. Den giver dig en basal viden og forståelse af kroppens opbygning og funktion. Den giver dig et håndværk i at blive en kompetent Fysiurgisk Massør, der er adgangsgivende til de øvrige uddannelser/kurser der tilbydes på Horsens SundhedsAkademi.

Hvad er fysiurgisk massage?

Fysiurgisk massage er en massageform, hvor der arbejdes dybt i muskulaturen. Massagen tager udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning, det stiller krav til massørens viden omkring musklernes udspring, tilhæftning og funktion, samt hvordan eventuelle skader kan afhjælpes og eventuel forebygges

Så med den rette viden omkring kroppens anatomi og fysiologi vil du lære at tilrettelægge din massage i forhold til den problematik klienten kommer med.

Gode muligheder for dig med en massøruddannelse!

Flere og flere benytter sig af Fysiurgisk massage i et omfang som aldrig før. Derfor er vores fysiurgisk massøruddannelse ideel til dig, der gerne vil etablere dig som en professionel massør/behandler.

Mange virksomheder tilbyder i dag deres ansatte massageordninger. Kiropraktorer og fysioterapeuter ser også gode muligheder i ansættelse af massør, så fremtiden ser lys ud for Fysiurgiske massør/behandler.

Massør uddannelse behandlingsproces-hjul Horsens

Undervisnings-forløbet:

Vi hjælper og guider dig godt igennem hele massør uddannelsen, både når du er på skolen og når du ikke er til stede. Vi har en lukket gruppe via Facebook, hvor der kan stilles spørgsmål til underviserne og hvor der foregår sparring imellem eleverne.

Der undervises på små hold af max. 8 deltagere, dette giver rig mulighed for den enkeltes udvikling. I starten øves den praktiske del på medkursisterne, indtil alle teknikker og greb er indarbejdet. Derefter vil skolen indkalde klienter med relevante problemstillinger, der er gennemgået i forløbet på massør uddannelsen.

Vi deltager i lokale sportsevent og lignende som massørelever, hvor vi tilbyder massage til deltagerne.

Uddannelsen består af 140 timers undervisning fast én hverdagsaften hver anden uge samt ca.2 weekender.

Eksamen på 3 ½ time:

I slutningen af massør uddannelsen får du tildelt en eksamenspatient og der udarbejdes en case ud fra proceshjulet, som udmunder i den mundlige eksamen. Selve eksamen består af en 3 timers skriftlig eksamen i anatomi/fysiologi/sygdomslære og en ½ times praktisk/mundtlig eksamen. 

Det er en super spændende massør uddannelse, som giver dig mulighed for, efter bestået eksamen at gå ud og få job som massør eller starte egen klinik og giver dig adgang til massage-/skadesterapeutuddannelsen.

Hvad indeholder fysiurgisk massøruddannelsen?

Timefordeling

Massageorienteret anatomi og sygdomslære

25 timer 

Praktisk Massage + klinikdrift og markedsføring

111 timer 

Kropsbevidsthed(træning-øvelser-ergonomi)

4 timer 

I alt excl. eksamen 140 timer 


På massør uddannelsen som Fysiurgisk massør skal du påregne at afsætte tid til hjemmearbejde ca 2 timer pr. uge, ca. 8 timer til praktikforløb i klinik.

Pris og betalingsbetingelser, afmelding m.v.:

Uddannelsen koster 13.500 incl. bøger og materialer

Ved tilmelding til massøruddannelsen afsender Horsens Sundhedsakadami uddannelseskontrakt samt faktura til betaling af depositum på kr. 2.500 kr., senest 5 uger måned før første skoledag. Der er bindende tilmelding og du vil ikke få dit depositum refunderet når du først er startet, samt de løbende indbetalinger ud fra betalings model 2 og 3. Rest beløbet kr. 11.000 kan således afregnes på følgende måde.

  1. Hele beløbet på ialt kr. 11.000 afregnes på startsdagen for uddannelsen.
  2. Afdrag á 2 rater på kr. 5.500. 1. rate afregens på startdagen for uddannelsen, 2. rate 90 dage efter startdatoen for uddannelsen.
  3. Afdrag pr. måned så længe uddannelsen forløber. Ialt 5 måneder á kr. 2.200.

Ved tilmelding til uddannelsen modtager du en kontrakt hvor ovenstående betalingsbetingelser vælges efter eget valg.

Minimumsantal for oprettelse af hold er 6 personer og max 8 personer

Tilmelding til Massør - Grundforløb